รถทัวร์บขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2 | จุดขึ้นรถ บขส. หาดใหญ่ | เส้นทาง หาดใหญ่-ภูเก็ต

รถทัวร์ไปบขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2 จ.ภูเก็ต เส้นทาง บขส. หาดใหญ่ จ.สงขลา – บขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2 จ.ภูเก็ต ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ โดยมีรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1, วิไอพี 24, และมีบริษัทเดินรถ บริษัท ศรีตรังทัวร์ จำกัด, เดินรถในเส้นทางดังกล่าว

 • จุดขึ้น : สงขลา จุดจอด: บขส. หาดใหญ่
 • จุดลง : ภูเก็ต จุดจอด: บขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2
Continue reading “รถทัวร์บขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2 | จุดขึ้นรถ บขส. หาดใหญ่ | เส้นทาง หาดใหญ่-ภูเก็ต”

รถทัวร์บขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2 | จุดขึ้นรถ บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) | เส้นทาง เชียงใหม่-3-อาเขต-ภูเก็ต

รถทัวร์ไปบขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2 จ.ภูเก็ต เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2 จ.ภูเก็ต ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ โดยมีรถทัวร์ปรับอากาศ วิไอพี-Class, และมีบริษัทเดินรถ กรีนบัส, เดินรถในเส้นทางดังกล่าว

 • จุดขึ้น : เชียงใหม่ จุดจอด: บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
 • จุดลง : ภูเก็ต จุดจอด: บขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2
Continue reading “รถทัวร์บขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2 | จุดขึ้นรถ บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) | เส้นทาง เชียงใหม่-3-อาเขต-ภูเก็ต”

รถทัวร์บขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2 | จุดขึ้นรถ กรุงเทพ | เส้นทาง กรุงเทพ-ภูเก็ต

รถทัวร์ไปบขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2 จ.ภูเก็ต เส้นทาง กรุงเทพ จ.กรุงเทพ – บขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2 จ.ภูเก็ต ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ โดยมีรถทัวร์ปรับอากาศ วิไอพี 24, ป.1, และมีบริษัทเดินรถ บริษัท ลิกไนท์ จำกัด, ภูเก็ตท่องเที่ยว, เดินรถในเส้นทางดังกล่าว

 • จุดขึ้น : กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
 • จุดลง : ภูเก็ต จุดจอด: บขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2
Continue reading “รถทัวร์บขส. ภูเก็ต แห่งที่ 2 | จุดขึ้นรถ กรุงเทพ | เส้นทาง กรุงเทพ-ภูเก็ต”

รถทัวร์ป้อมตำรวจเมืองใหม่ | จุดขึ้นรถ กรุงเทพ | เส้นทาง กรุงเทพ-เมืองใหม่

รถทัวร์ไปป้อมตำรวจเมืองใหม่ จ.ภูเก็ต เส้นทาง กรุงเทพ จ.กรุงเทพ – ป้อมตำรวจเมืองใหม่ จ.ภูเก็ต ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ โดยมีรถทัวร์ปรับอากาศ วิไอพี 24, และมีบริษัทเดินรถ ภูเก็ตท่องเที่ยว, เดินรถในเส้นทางดังกล่าว

 • จุดขึ้น : กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
 • จุดลง : ภูเก็ต จุดจอด: ป้อมตำรวจเมืองใหม่
Continue reading “รถทัวร์ป้อมตำรวจเมืองใหม่ | จุดขึ้นรถ กรุงเทพ | เส้นทาง กรุงเทพ-เมืองใหม่”

รถทัวร์จุดจอดสี่แยมหาวิทยาลัยกราชภัฏภูเก็ต | จุดขึ้นรถ กรุงเทพ | เส้นทาง กรุงเทพ-แยมหาวิทยาลัยกราชภัฏภูเก็ต

รถทัวร์ไปจุดจอดสี่แยมหาวิทยาลัยกราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต เส้นทาง กรุงเทพ จ.กรุงเทพ – จุดจอดสี่แยมหาวิทยาลัยกราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ โดยมีรถทัวร์ปรับอากาศ วิไอพี 24, และมีบริษัทเดินรถ ภูเก็ตท่องเที่ยว, เดินรถในเส้นทางดังกล่าว

 • จุดขึ้น : กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
 • จุดลง : ภูเก็ต จุดจอด: จุดจอดสี่แยมหาวิทยาลัยกราชภัฏภูเก็ต
Continue reading “รถทัวร์จุดจอดสี่แยมหาวิทยาลัยกราชภัฏภูเก็ต | จุดขึ้นรถ กรุงเทพ | เส้นทาง กรุงเทพ-แยมหาวิทยาลัยกราชภัฏภูเก็ต”

รถทัวร์จุดจอดบ้านท่าเรือ | จุดขึ้นรถ กรุงเทพ | เส้นทาง กรุงเทพ-ท่าเรือ

รถทัวร์ไปจุดจอดบ้านท่าเรือ จ.ภูเก็ต เส้นทาง กรุงเทพ จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านท่าเรือ จ.ภูเก็ต ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ โดยมีรถทัวร์ปรับอากาศ วิไอพี 24, และมีบริษัทเดินรถ บริษัท ลิกไนท์ จำกัด, ภูเก็ตท่องเที่ยว, เดินรถในเส้นทางดังกล่าว

 • จุดขึ้น : กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
 • จุดลง : ภูเก็ต จุดจอด: จุดจอดบ้านท่าเรือ
Continue reading “รถทัวร์จุดจอดบ้านท่าเรือ | จุดขึ้นรถ กรุงเทพ | เส้นทาง กรุงเทพ-ท่าเรือ”

รถทัวร์จุดจอด อ.ถลาง | จุดขึ้นรถ กรุงเทพ | เส้นทาง กรุงเทพ-ถลาง

รถทัวร์ไปจุดจอด อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เส้นทาง กรุงเทพ จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ โดยมีรถทัวร์ปรับอากาศ วิไอพี 24, และมีบริษัทเดินรถ บริษัท ลิกไนท์ จำกัด, ภูเก็ตท่องเที่ยว, เดินรถในเส้นทางดังกล่าว

 • จุดขึ้น : กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
 • จุดลง : ภูเก็ต จุดจอด: จุดจอด อ.ถลาง
Continue reading “รถทัวร์จุดจอด อ.ถลาง | จุดขึ้นรถ กรุงเทพ | เส้นทาง กรุงเทพ-ถลาง”

รถทัวร์จุดจอด ท่าฉัตรไชย | จุดขึ้นรถ กรุงเทพ | เส้นทาง กรุงเทพ-ท่าฉัตรไชย

รถทัวร์ไปจุดจอด ท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต เส้นทาง กรุงเทพ จ.กรุงเทพ – จุดจอด ท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ โดยมีรถทัวร์ปรับอากาศ วิไอพี 24, และมีบริษัทเดินรถ บริษัท ลิกไนท์ จำกัด, ภูเก็ตท่องเที่ยว, เดินรถในเส้นทางดังกล่าว

 • จุดขึ้น : กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
 • จุดลง : ภูเก็ต จุดจอด: จุดจอด ท่าฉัตรไชย
Continue reading “รถทัวร์จุดจอด ท่าฉัตรไชย | จุดขึ้นรถ กรุงเทพ | เส้นทาง กรุงเทพ-ท่าฉัตรไชย”